Když je šéf na „zabití“, a co s tím

Už to tak bývá

Každý z nás má ve své práci šéfa. Avšak jsou i tací, kteří ne, a tím pádem jsou šéfem sami sobě. Těžko říct, co je horší a co lepší. Nejlepší varianta by byla, kdyby si každý z nás mohl vyzkoušet obě role. Určitě by vznikalo méně konfliktů a nesrovnalostí.

I tak máme samozřejmě každý svoji pravdu, a na prvním místě vidíme a vnímáme především své starosti a potřeby. Jako řadoví zaměstnanci vidíme svoji práci, kterou chceme vykonat nejlépe, jak umíme, v rámci všech možností, a jako odměnu požadujeme spravedlivou mzdu. Je to velmi jednoduchá rovnice, prostě prodáváme svoji práci.

Bohužel tato rovnice a její výsledek je v rukou právě našeho šéfa, a to dost často bývá problém. Každý skutečně dobrý lídr nebo šéf umí své lidi motivovat a vést. Bohužel všichni šéfové, ani všichni lídři nejsou dobří, a to je důvod nejčastějších konfliktů.

Proč to tak je, a jak z toho ven

Pojďme si nyní vzít pohled zaměstnance. Důvody jejich nespokojenosti.

Všichni, ať jsme mladší nebo starší, chceme pracovat, ale hlavně chceme pracovat dobře. K tomu, aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme kvalitní podmínky k práci. Pokud je nemáme, nemůžeme vykonávat práci hodnotně a efektivně. To v důsledku vede k tomu, že nemáme žádné uspokojení z dobře vykonané práce, a tudíž nás TO nebaví.

Pojďme si říct, jaké jsou kvalitní podmínky:

  1. příjemné a čisté pracovní prostředí – s ohledem na různorodost práce
  2. kvalitní a funkční pracovní pomůcky / nástroje / nářadí
  3. dobře sestavený a naplánovaný postup práce – každý musí přesně vědět, co má dělat a kdy
  4. podrobné pracovní postupy a směrnice, dle kterých lze pracovat
  5. přesně stanovaná pracovní doba, přestávky a jiné pracovní předpisy
  6. správně sestavený pracovní tým, který bez problémů spolupracuje
  7. správné a podrobné školení každého zaměstnance
  8. včasná informovanost o změnách
  9. pracovní efektivita a návazný pracovní systém
  10. SKVĚLÝ ŠÉF, aneb jak řekl John C. Maxwell: „Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním.“

Zde jsem vypsala 10 základních podmínek pro to, aby se nám v práci dobře pracovalo. A nyní si tedy můžeme položit otázku, která zazněla na začátku.

Proč je to tedy tak? Proč vznikají v zaměstnání konflikty mezi zaměstnanci navzájem, ale i mezi zaměstnanci a šéfem?

Je to proto, že spousta vedoucích nebo šéfů, nedodržují tyto základní podmínky. Porušují nebo nejsou schopni dotáhnout do konce ne jednu, ale možná i více těchto bodů. Proto jsou zaměstnanci nespokojeni a odchází jinam, do lepších podmínek.

A nyní si pojďme vzít pohled vedoucího, šéfa, lídra

Tyto pozice nejsou vůbec, ani trošku jednoduché. Mnoho lidí by je nedělalo, a ani by to nechtěli zkoušet.

Takový šéf má na starosti firmu jako takovou, přes personalistiku, až po např. údržbu. Samozřejmě, že na všechny funkce má lidi, ale musí všechny tyto lidi semknout svým talentem lídra v jeden celek = TÝM.

Taková úloha není vůbec procházka růžovou zahradou, protože 100 lidí = 100 povah = 100 životních příběhů. Docílit toho, aby všichni byli spokojení, a dokázali se navzájem snést je nemožné. Co však možné je, je to, že lze pro takovou situaci udělat maximum, a být lidem denně přítelem a psychologem, a řešit s nimi vzniklé situace, ke spokojenosti účastněných.

Šéf, který je skutečně dobrým lídrem, dokáže rozpoznat vlastnosti, schopnosti a přednosti svých podřízených, a použít je takovým způsobem, aby byly k užitku nejen firmě, ale hlavně ke spokojenosti zaměstnanců.

Spokojený zaměstnanec, který pracuje pod skvělým šéfem, v dobrých podmínkách, za dobrou odměnu (mzdu), nikdy neodchází. Naopak, je čím dál výkonnější a efektivnější, tudíž pro jakoukoliv společnost obrovským přínosem.

Celkově z toho vyplývá, že každý by měl dělat to, na co má předpoklady, co umí a co jej baví. Protože, když DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NIKDY TO NENÍ TOTÉŽ, a to platí jak u zaměstnanců, tak u lídrů.

A jak tedy z toho ven?

Než si povíme, jak se dá toto celé vyřešit jednoduchým a osvědčeným způsobem, ráda bych zde zmínila jeden velmi podstatný a důležitý faktor, který může celou situaci vždy zásadně ovlivnit.

Je to: AKTUÁLNÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

My všichni, ať se nacházíme na jakékoliv pozici, jsme pouze lidé, a každý z nás může v kterékoliv životní etapě prožívat např. ztrátu blízkého člověka, rozchod, hádku, problémy s dětmi….atd. Těch situací je spousta, a všichni jsme si nějakou prožili.

Buďme proto prosím hlavně lidmi, a mysleme na to, že třeba ten druhý člověk, který je na nás nepříjemný, prožívá životní bolest. Tolerantnost a milý přístup, ještě nikomu neuškodil, ba naopak, může vyřešit zdánlivě neřešitelné situace.

A nyní to jednoduché řešení: Pokud se vám něco nelíbí, běžte si s dobrým úmyslem o tom promluvit. Ať se to týká spolupracovníků, nebo vedoucích, vždy se najde řešení ke spokojenosti zúčastněných….ALE…musí se situace řešit v dobrém. Zlo a hádky plodí jen zlo a hádky, a nic se nevyřeší.

Může se ale také stát, a stává se to, že ani dohoda po dobrém nepomůže. Pak už můžete sáhnout po druhé variantě, a hledat si jiné zaměstnání. Budete ale odcházet s úžasně čistým svědomím, že jste pro TO udělali maximum, a že za takových okolností vám bude v jiné práci lépe.

Malé zamyšlení

Celý tento blogový článek je vlastně takové malé zamyšlení nad mou i vaší prací. Úplně to sice nesouvisí s programy, ale malá spojitost tady přeci je.

Jak já ráda říkám, UČÍM SE, PROTOŽE ŽIJU / ŽIJU, PROTO SE UČÍM. Učíme se všichni a neustále, a já vám můžu s učením v programech nabídnout pomocnou ruku se svými eBooky. Pokud se chcete zdokonalovat, a tím si i polepšit v práci, buďte samostatní a učte se.

eBook Jak hravě zvládnout základy Excelu v 5 krocích + pracovní listy

eBook Word nejen pro začátečníky v 7 dnech + pracovní listy

Online kurz Excel hravě 

Online kurz Vlastní kuchařka plná nápadů (učení v programu PowerPoint)

Mějte svoji práci snů, do které se budete každý den těšit.

S úctou

Markét

♥ Miluji počítačové programy | Canva designer | Vizuální soulad brandu | Mioweb | Microsoft Office ♥ Můj příběh si přečtěte zde >>